Fronter

Logg inn med Feide

ID

Elektronisk ID

Foresatte pålogging til Fronter

Epost (for elever)

exchange

Epost (for ansatte)

 

Generelt om avdelingen:

Alta kommune har et desentralisert grunnskolemønster hvor skolestørrelsen varierer fra under 10 elever til over 400 elever. I Alta er det 19 offentlige grunnskoler, og det gis SFO-tilbud ved 15 av disse skolene.De fleste skolene har egen hjemmeside, gå inn på disse for mer informasjon.

Grunnskoler i Alta
Skole Telefon Skoletype
Aronnes skole 78 43 06 44 Barneskole 1. -4. trinn
Alta ungdomsskole 78 44 60 00 Ungdomsskole   8.-10. trinn
Bossekop   skole 78 44 41 30 Barneskole 1. - 7. trinn
Elvebakken skole 78 44 45 50 Barneskole   1. - 7. trinn
Gakori skole 78 48 18 50 Barneskole 1. - 6. trinn
Kaiskuru nærmiljøsenter 78 48 16 30 Barneskole   1. -4. trinn
Komsa skole 78 45 68 80 Barneskole 1. - 7. trinn
Korsfjord oppvekstsenter 78 43 91 11 Skoler 1.   - 10. trinn
Kvalfjord   skole 78 43 86 22 Skoler 1. - 10. trinn
Kåfjord skole 78 43 35 30 Barneskole   1. - 7. trinn
Rafsbotn skole 78 48 18 31 Skoler 1. - 10. trinn
Saga skole 78 48 18 40 Barneskole   1. - 7. trinn
Sandfallet   ungdomsskole 78 45 52 60 Ungdomsskole 8.-10. trinn
Talvik skole 78 44 63 60  Skoler 1.   - 10. trinn
Tverrelvdalen skole 78 44 96 70 Skoler 1. - 10. trinn
Øvre-Alta skole 78 48 18 67