Fronter

Logg inn med Feide

ID

Elektronisk ID

Foresatte pålogging til Fronter

Epost (for elever)

exchange

Epost (for ansatte)

 

Windows 8 Kurs

Introduksjon til SkyDrive

konfigurere mailen i fronter

 

Konfigurere mailen på mobil

 

Deaktivere mus Styreplaten